CENNIK:

1. Przy sprzedaży nieruchomości prowizja biura od Sprzedającego wynosi 2,5 % ceny transakcyjnej nieruchomości plus podatek VAT.

     Jeśli wartość nieruchomości jest mniejsza niż 120 000 zł, biuro pobiera prowizję w wysokości 4 000 zł plus podatek VAT
     - przy sporządzaniu umowy przedwstępnej prowizja jest płatna w dwóch ratach (50% przy umowie przedwstępnej, 50% przy akcie notarialnym
       przenoszącym własność)

2. Przy kupnie nieruchomości prowizja biura od Kupującego wynosi 1,5 % ceny transakcyjnej nieruchomości plus podatek VAT.

     Jeśli wartość nieruchomości jest mniejsza niż 120 000 zł, biuro pobiera prowizję w wysokości   2 000 zł plus podatek VAT
     - przy sporządzaniu umowy przedwstępnej prowizja jest płatna w dwóch ratach (50% przy umowie przedwstępnej, 50% przy akcie notarialnym
       przenoszącym własność)

3. Przy wynajmie nieruchomości prowizja biura od Wynajmującego wynosi jednomiesięczny czynsz najmu plus podatek VAT.

4. Przy najmie nieruchomości prowizja biura od Najemcy wynosi jednomiesięczny czynsz najmu plus podatek VAT.