Firma "PROPERTY"

Firma „PROPERTY” oferuje kompleksowe usługi dotyczące rynku nieruchomości.Profesjonalizm świadczonych usług wynika z wysokich kwalifikacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego a terminowość i konkurencyjne ceny stanowią o atrakcyjności naszej oferty.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30 oraz poza godzinami otwarcia, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Oferujemy:

I. WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI
(grunty, budynki, budowle i lokale)  wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia państwowe do różnych celów:

 • zabezpieczeń kredytów bankowych
 • sprzedaży
 • amortyzacji
 • postępowań spadkowych, postępowań przed sądami oraz organami administracji
 • przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo własności
 • przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 • naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”
 • naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości czy też wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tzw. „opłata adiacencka”

   II.  SPORZĄDZANIE INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
  III. 
OZNACZANIE PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKAL
  IV. DORADZTWO PRAWNE I REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

V. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Wykonywane przez pośredników posiadających licencje zawodowe. Pośredniczymy w najmie, wynajmie, kupnie, sprzedaży:
Klient podpisując umowę z naszą Firmą ma pewność, że zawierana transakcja kupna – sprzedaży czy najmu – wynajmu, jest transakcją pewną i bezpieczną.

Zakres naszych usług przy transakcji kupna – sprzedaży obejmuje:

 • przyjęcie nieruchomości do oferty biura
 • wyszukanie ofert według podanych przez klienta kryteriów
 • rozpowszechniania informacji o przyjętej nieruchomości m.in. reklama na wybranych stronach internetowych ( www.nieruchomosci-leszno.pl; otodom.pl; nieruchomości online.pl; morizon.pl, noweklucze.pl; facebook.com: itp.)
 • zorganizowanie prezentacji nieruchomości w terminie uzgodnionym przez Strony
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i zgromadzenie wszelkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy przedwstępnej i umowy przenoszącej własność
 • sporządzenie umowy przedwstępnej, jeśli kupujący stara się o kredyt, zabezpieczającej Strony transakcji
 • pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
 • czynności organizacyjne przy umówieniu w kancelarii notarialnej, aktu notarialnego
 • sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego przy wydaniu nieruchomości

Zakres naszych usług przy transakcji wynajmu – najmu obejmuje:

 • przyjęcie nieruchomości do oferty biura
 • wyszukanie ofert według podanych przez klienta kryteriów
 • rozpowszechniania informacji o przyjętej nieruchomości m.in. reklama na wybranych stronach internetowych ( www.nieruchomosci-leszno.pl; otodom.pl; nieruchomości online.pl; morizon.pl, noweklucze.pl; facebook.com: itp.)
 • zorganizowanie prezentacji nieruchomości w terminie uzgodnionym przez Strony
 • uzgodnienie warunków wynajmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą
 • przygotowanie umowy najmu zabezpieczającej prawa Najemcy i Wynajmującego
 • przygotowanie aneksu do umowy wynajmu
 • sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego
 • wydanie przedmiotu najmu wraz z kluczami

CENNIK:

1/ Przy sprzedaży nieruchomości prowizja biura od Sprzedającego wynosi 2,5 % ceny transakcyjnej nieruchomości plus podatek VAT .
     Jeśli wartość nieruchomości jest mniejsza niż 120 000 zł, biuro pobiera prowizję w wysokości 4 000 zł plus podatek VAT

     - przy sporządzaniu umowy przedwstępnej prowizja jest płatna w dwóch ratach (50% przy umowie przedwstępnej, 50% przy akcie notarialnym
       przenoszącym własność)
2/ Przy kupnie nieruchomości prowizja biura od Kupującego wynosi 1,5 % ceny transakcyjnej nieruchomości plus podatek VAT .
     Jeśli wartość nieruchomości jest mniejsza niż 120 000 zł, biuro pobiera prowizję w wysokości   2 000 zł plus podatek VAT
     - przy sporządzaniu umowy przedwstępnej prowizja jest płatna w dwóch ratach (50% przy umowie przedwstępnej, 50% przy akcie notarialnym
       przenoszącym własność)
3/ Przy wynajmie nieruchomości prowizja biura od Wynajmującego wynosi jednomiesięczny czynsz najmu plus podatek VAT .
4/ Przy najmie nieruchomości prowizja biura od Najemcy wynosi jednomiesięczny czynsz najmu plus podatek VAT .

VI. POŚREDNICTWO KREDYTOWE - współpracujemy z doradcami kredytowymi:

 • kredyt na zakup nieruchomości
 • kredyt na budowę- pożyczek hipotecznych
 • kredyty konsolidacyjne (spłata innych kredytów)

Jesteśmy gotowi sprostać
oczekiwaniom każdego Klienta!
Zapraszamy!