Firma "PROPERTY"

Firma „PROPERTY” oferuje kompleksowe usługi dotyczące rynku nieruchomości.Profesjonalizm świadczonych usług wynika z wysokich kwalifikacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego a terminowość i konkurencyjne ceny stanowią o atrakcyjności naszej oferty. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 16:30 oraz poza godzinami otwarcia, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Oferujemy:

A) WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI
(grunty, budynki, budowle i lokale)  wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia państwowe do różnych celów:

 • zabezpieczeń kredytów bankowych
 • sprzedaży
 • amortyzacji
 • postępowań spadkowych, postępowań przed sądami oraz organami administracji
 • przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo własności
 • przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 • naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”
 • naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości czy też wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej tzw. „opłata adiacencka”
B) SPORZĄDZANIE INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


C) OZNACZANIE PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI

D) DORADZTWO PRAWNE I REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

E) POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
- wykonywane przez pośredników posiadających licencje zawodowe. Pośredniczymy w najmie, wynajmie, kupnie, sprzedaży:

 • gruntów- budynków
 • lokali mieszkalnych i użytkowych
 • garaży
 • nieruchomości komercyjnych

Klient podpisując umowę z naszą Firmą ma pewność, że zawierana transakcja kupna – sprzedaży czy najmu – wynajmu, jest transakcją pewną i bezpieczną. Poprzedzana jest bowiem analizą stanu prawnego danej nieruchomości w oparciu o badanie: księgi wieczystej, ewidencji gruntów, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

F) POŚREDNICTWO KREDYTOWE - pośredniczymy w uzyskaniu:

 • kredytu na zakup nieruchomości
 • kredytu na budowę- pożyczek hipotecznych
 • kredytów konsolidacyjnych (spłata innych kredytów)

Jesteśmy gotowi sprostać
oczekiwaniom każdego Klienta!
Zapraszamy!